YOU in the Middle (YITM)

YOU in the Middle

PROJECT MANAGEMENT & IMPLEMENTATIE BEGELEIDING
 
Home Organisatie Diensten Contact 
Bedrijfsfilosofie
Werkwijze
De eigenaar

ORGANISATIE - Bedrijfsfilosofie


"Het is de kunst om de eindgebruiker als uitgangspunt te nemen
en ICT als effectief middel in te zetten."


De bedrijfsfilosofie van YOU in the Middle is dat het succes van implementatie trajecten sterk afhankelijk is van de mate waarin de eindgebruiker en het werkproces centraal - 'in the Middle' - staat, zowel in de ontwikkelfase, de implementatiefase, als de nazorgfase. Tevens is het van belang dat ICT als het middel wordt gezien en niet als het doel.

Software applicaties worden ontwikkeld voor en door mensen.
Voor het succesvol ontwikkelen en implementeren van applicaties zijn 3 aspecten van cruciaal belang: eindgebruiker, werkproces, ICT.
De ICT knowhow is bij healthcare leveranciers over het algemeen breed vertegenwoordigd.
Daarentegen zien we dat de eindgebruiker en het werkproces in zorgorganisaties niet de aandacht van de leverancier krijgen die ze verdienen. Aan de ene kant is dit begrijpelijk: de laatste jaren is er veel veranderd in de zorg, en de dynamiek in de zorg is een heel andere dan die van Healthcare leveranciers. Het is voor beide partijen niet eenvoudig inzicht te krijgen - en te houden - in de mogelijkheden en onmogelijkheden van zowel de zorg als de ICT.

In de complexe wereld van de zorg & ICT wordt het verschil gemaakt door mensen die bekend zijn met beide werelden en zowel technische als mensgerichte vaardigheden bezitten.
Deze mensen zijn in staat met zowel eindgebruikers als het technische personeel te communiceren en beide partijen echt te begrijpen.
YOU in the Middle kan u dit bieden. Door echt te luisteren, de juiste partijen te betrekken en helder te communiceren met zowel de zorgorganisatie(s) als de healthcare leverancier(s) weet YOU in the Middle de betrokkenen op een constructieve wijze te verbinden en ICT als effectief middel in te zetten.

Daarnaast biedt YOU in the Middle structuur. Een implementatie kan leiden tot grote veranderingen. Structuur geeft overzicht, duidelijkheid en houvast; voor alle betrokkenen: de eindgebruikers, technisch & functioneel beheerders en de leverancier.

Lees meer over de werkwijze van YOU in the Middle, of neem gerust contact op.